ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה לשלמות חלקי הנשמה - ניצוצות הנשמה

מטרת התפילה: כאשר אנו דואגים ליקירנו או לחילופין :פגועים, כועסים או מרוגזים  אנו גוזלים חלקי נשמתו של האחר או שחלקי נשמתנו נלקחים מאיתנו. לעשייה זו יכולות להיות השלכות על בריאותנו, פגיעה בזוגיות ובכל אורחות חיינו, תפילה זו מחזירה את חלקי הנשמה למקום המיועד.
 

ריבונו של עולם, הרי זו מצווה, שכל חלקי- הנפש, חיה יחידה ונשמה,
שלי : (שמי__ שם אימי___)        (יש לומר את השמות 3 פעמים)
יחזרו אלי  מ-  (בן/בת זוג, ילד, אבא, אמא....)  ( שם__ שם אימו/ה____ )
 (יש לומר את השמות 3 פעמים)
נקיים שטופים, מזוכים ומטוהרים על-ידי האור האלוקי.
וכל חלקי – הגוף-נפש, חיה, יחידה ,אנרגיה ונשמה של ..... (בן/בת זוג, ילד, אבא, אמא....)  
( שם____ שם אימו/ה____ )  יחזרו אליו ממני, נקיים שטופים, מזוכים ומטוהרים
על-ידי האור האלוקי.
אני משחרר/ת X3
אני משוחרר/תX3
זה הושלם X3


מומלץ לתרום כמה פרוטות לצדקה