ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה למכירת בית

יהי רצון מלפני אבינו שבשמים שימציא לנו קונה לדירתנו הנמצאת ברחוב.... בבעלות......, ונוכל בזה למלא חפצנו לעסוק בתורה ובמצוות בלי טרדות, לעשות רצונך בלבב שלם. אמן. יהי לרצון אמרי-פי והגיון ליבי לפניך. ה' צורי וגואלי.
יתרום צדקה