ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה להצלחה במשפט

לפני המשפט, מומלץ לאחוז ביד ימין מזוזה כשרה, לעטוף אותה בעור כשר או סקיי. לכתוב על דף נוסף את השם במאונך בין שם האמא. ליד כל אות להוסיף את האותיות: ק.ר.ע. ש.ט.ן ואז לקרוא את התפילה.

לפניכם דוגמא:

י - ק.ר.ע. ש.ט.ן.
ו - ק.ר.ע. ש.ט.ן.
ס - ק.ר.ע. ש.ט.ן.
י
- ק.ר.ע. ש.ט.ן.
בן יפה וענונו

ולהלן התפילה:

"למנצח מזמור לדוד: ה' בעזך ישמח-מלך. ובישועתך מה-יגל מאוד: תאות לבו נתת לו. וארשת שפתיו בל-מנעת סלה: כי-תקדמנו ברכות טוב. תשית לראשו עטרת פז: חיים שאל ממך נתתה לו. אורך ימים עולם ועד: גדול כבודו בישועתך. הוד והדר תשוה עליו: כי תשיתהו ברכות לעד. תחדהו בשמחה את-פניך: כי המלך בטוח בה'. ובחסד עליון בל-ימוט: תמצא ידך לכל אויבך. ימינך תמצא שנאיך: תשיתמו כתנור אש לעת פניך. ה' באפו יבלעם. ותאכלם אש: פרימו מארץ תאבד. וזרעם מבני אדם: כי-נטו עליך רעה. חשבו מזמה בל-יוכלו: כי תשיתמו שכם. במיתריך תכונן על-פניהם: רומה ה' בעזך. נשירה ונזמרה גבורתך:"


 * כמו כן, מומלץ לקרוא פרקים כ"ד ו- ל"ד בתהילים.