ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילה להצלה מעין הרע

תפילה להצלה מכל צרה, מיצר הרע , מעין הרע ומכל דבר רע
 
לפני התפילה/בקשה יש להגיד את שמך ושם אמך 3 פעמים
ולבקש את כוח אנרגיית דיוויין ישראל-אלוקי ישראל.
 
אליהו הנביא זכור לטוב.
אליהו הנביא זכור לטוב.
אליהו הנביא זכור  לטוב
אליהו הנביא זכור לטוב.
אליהו הנביא זכור לטוב.
אליהו הנביא זכור לטוב.
אליהו הנביא זכור לטוב. (ויכוין בשם אגלא).
בבקשה ממך להיות זכותך נמצא ונדרש עמי להושיעני מכל צרה וצוקה, ומכל פחד ומשטן ומיצר הרע ומלשון הרע וממחשבות רעות ומפגע רע ומכל דבר רע. ומבני אדם הרעים. ומדברי תהפוכות חמה. ומשנאת חנם ומכל מעשים רעים. תאלמנה שפתי שקר, הדברות עלי רעה בקרוב וברחוק. וכל הבאים עלי לצערני יהיו נבהלים ונפחדים ונופלים לפני כרצוני מפני פחד אימתך. תפל עליהם אימתה ופחד, בגדל זרועך ידמו כאבן: והדוברים רע על נפשי יקללו-המה ואתה תברך אותי. ותמיד תהי נמצא עמי בעת צרתי בין בעיר ובין בשדה. בין ביום ובין בלילה. בין בישוב בין במדבר. בין בים בין ביבשה. בין בשכבי בין בקומי. להצילני מעצת לאמים ומקלקול העולם.
אמן נצח סלה ועד