ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

תפילות לבריאות ופריון

מומלץ לפני כל תפילה להגיד את שם המתפלל ושם אימו.אם אתם מתפללים עבור אדם אחר אימרו גם את שמו ושם אימו.

תפילה לזכות בבנים

יום שתטבול אשתו יתן שמן לעילוי נשמת רבי מאיר, ויאמר קודם:
הריני מנדב שמן זה למאור, לעלוי נשמת רבי
מאיר בעל הנס, כדי שהקדוש ברוך הוא,
בזכות רבי מאיר יזכני להוליד הלילה הזה הבא
לשלום, ותתעבר אשתי פלונית בת פלונית בבן
זכר לחיים טובים ולקיימא, זרע אנשים לעבודתו
יתברך. אלוקא דמאיר ענני:

בלילה אחר קריאת שמע קודם שישכב, יאמר זה שלש פעמים:
יהי רצון מלפניך, אהיה אשר אהיה, שהלילה
הזה תתעבר אשתי זו פלונית בת פלונית
בבן זכר וחכם. ונתתה לאמתך זרע אנשים ונפש
חכמה, ובכחך הגדול לעבודתך, כן יהי רצון.
אמן
אם ראה שנתעברה, יתן במשך ארבעים יום רצופים פרוטה( עשר אגורות) לצדקה, לעלוי
נשמתו של רבי מאיר, כדי שיהיה בן זכר.
ואחרי  שיתן הצדקה, יאמר: אלוקא דמאיר ענני.

תפילה לבריאות  ( מספר "עבד המלך")

ריבונו של עולם, עזור נא לי ולכל בריאי עמך בית ישראל שלא נחלה ולא נחטא ולא נפול למטה חס ושלום, ולא נצטרך לרופאים ולא להתעסק ברפואות. ולכל חולי עמך בית ישראל שלח להם רפואה שלמה במהרה. והצילנו מכל מיני צער וצרה, דחק ועוני ומכל דבר רב, כדי שנוכל לעבוד עבודתך וללמוד תורתך לשמה בלי שום מניעה, אמן.

תפילה לבריאות

רבונו של עולם !
ברחמיך הרבים תן בנו כוח ובריאות ויכולת מספיק, וחוזק ואומץ באברינו וגידינו וגופנו לעמוד על המשמר, ולא יארע לנו שום מיחוש ושום כאב, ונהיה שמחים וטובים ובריאים לעבודתך. ותצילנו מכל רע, ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים. ומלא שנותינו, ואורך ימים ושנות חיים תוסיף לנו לעבודתך, ובצל כנפיך תסתירנו. ותצילנו לנו ולכל בני ביתנו מכל מיני גזרות קשות ורעות, ונהיה שקטים ושאננים, דשנים ורעננים לעבודתך וליראתך. אמן. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך. ה' צורי וגואלי:"

תפילה להצלחה ובריאות  

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתתמלא רחמיםעלינו, ועשה למען אבותינו הקדושים: אברהם איש החסד, יצחק נאזר בנבורה, יעקב כליל תפארת, ותבטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות, ובצל כנפיך תסתירנו, ונהיה בריאים בכל אברינו וגידינו, ותשמרנו מכל צרה ומכל פחד ומכל חלי, ותצילנו מכל מיני כשוף ומבלבול הדעת.
ואל ידוה לבנו, ואל יחשכו עינינו. ונהיה מישבים בדעתנו. ותן בנו כח ובריאות לעבודתך וליראתך. ותאריך ימינו בטוב ושנותינו בנעימים, ובכל אשר נפנה נשכיל, ובכל אשר נעשה נצליח, אמן כן יהי רצון: יהי-חסדך ה' עלינו, כאשר יחלנו לך: הראנו ה' חסדך, וישעך תיתן-לנו: ואני בחסדך בטחתי יגל לבי בישועתך אשירה לה', כי גמל עלי: הנה אל ישועתי אבטח ולא אפחד, כי-עזי וזמרת יה ה' ויהי לי לישועה.

תפילה להצלה מכל רע

יאמר י"א פסוקים המתחילים בנו"ן ומסיימים בנו"ן, והם מסוגלים להנצל מעין הרע ומכישוף. ונמצא בספר כ"י בשם רבינו יהודה החסיד שהקורא אותם מבריח שטן ממנו ולכן אין בתוכם אות ס'.
 מומלץ להגיד את שמך ושם אמך 3 פעמים
 נֶגַע צָרַעַת כִּי תִהיֶה בּאָדָם, והוּבָא אֶל-הַכּהֵן (שורה זו יש להגיד 3 פעמים)
נַחנוּ נַעֲבֹור חֲלוּצִים לִפנֵי יהֹוָה אֶרֶץ כּנָעַן, ואִתָּנוּ אֲחֻזַּת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרדֶן:
נָבִיא מִקִּרבּךָ מֵאַחֶיךָ כָּמֹנִי יָקִים לךָ יהֹוָה אֱלֹקיךָ, אֵלָיו תִּשׁמָעוּן:
נָהָר פּלָגָיו ישַׂמּחוּ עִיר-אֱלֹקים, קדֹשׁ מִשׁכּנֵי עֶליוֹן:
נֶגֶד אֲבוֹתָם עָשָׂה פֶלֶא, בּאֶרֶץ מִצרַיִם שדֵה-צֹעַן:
נָחִיתָ כַצּאן עַמֶּךָ בּיַד-מֹשֶה ואַהֲרֹן:
נַפתִּי מִשׁכָּבִי, מֹר אֲהָלִים וקִנָּמוֹן:
נֵר יהֹוָה נִשׁמַת אָדָם, חֹפֵשׂ כָּל-חַדרֵי-בָטֶן:
נֹפֶת תִּטֹּפנָה שִׂפתוֹתַיִך כַּלָּה, דּבַש וחָלָב תַּחַת לשׁוֹנֵך ורֵיחַ שַׂלמֹתַיִך כּרֵיחַ לבָנוֹן
נֻדוּ מִתּוֹך בָּבֶל וּמֵאֶרֶץ כַּשׂדִּים צֵאוֹ וִהיוּ כּעַתּוּדִים לִפנֵי צֹאן:
נֹשקֵי קֶשֶת מַימִינִים וּמַשׂמִאלִים בָּאֲבָנִים וּבַחִצִּים בַּקָּשֶׁת, מֵאֲחֵי שָאוּל מִבִּניָמִן:
 יהִי רָצוֹן מִלּפָנֶיךָ ה' אֱלֹקינוּ ואלֹוקי אֲבוֹתֵינוּ, שֶתִּתמַלֵּא רַחֲמִים עָלֵינוּ, ותַצִּילֵנוּ לָנוּ וּלכָל בּנֵי בֵיתֵנוּ וּלכָל יִשרָאֵל, מֵעַיִן הָרָע וּמִכָּל מִינֵי כִּשּׁוּף, ותַברִיחַ הַיֵּצֶר הָרָע והַשָׂטָן מִמֶּנּוּ. וּכשֵׁם שֶׁפָּרַשׂתָּ כּנָפֶיךָ עַל אֲבוֹתֵינוּ בַּמִּדבָּר, והִצַּלתָּם מֵעֵינָה בִּישָׁא דּבִלעָם הָרָשָׁע, כֵּן תִּפרֹש כּנָפֶיךָ עָלֵינוּ בּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים, ונִהיֶה מכֻסִּים בּמִכסֶה והַנהָגָה בִּשׁמוֹתֶיךָ הַקּדוֹשִׁים, אָמֵן נֶצַח סֶלָה וָעֶד: