ליאור מרדכי
מתקשר, מאמן  ויועץ רוחני, מורה לרוחניות ולהעצמה אישית.
רייקי, תקשור, הילינג, נומרולוגיה, קורסי רוחניות.

שירת הים

אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לה' ויאמרו לאמר
אשירה לה' כי גאה גאה סוס ורכבו רמה בים
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה
זה אלי ואנוהו אלוקי אבי וארממנהו
ה' איש מלחמה ה' שמו
מרכבות פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף
תהמת יכסימו ירדו במצולת כמו אבן
ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב
וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים
אמר אויב ארךף אשיג אחלק שלל
תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי
נשפת ברוחך כסמו ים
צללו כעופרת במים אדירים
מי כמכה באלים ה' מי כמכה נאדר בקדש
נורא תהלת עשה פלא
נטית ימינך תבלעמו ארץ
נחית בחסדך עם זו גאלת
נהלת בעזך אל נוה קדשך
שמעו עמים ירגזון
חיל אחז ישבי פלשת
אז נבהלו אלופי אדום אילי מואב יאחזמו רעד
נמגו כל ישבי כנען
תפל עליהם אימתה ופחד בגדל זרועך ידמו כאבן
עד יעבור עמך ה'
עד יעבר עם זו קנית
תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת ה' מקדש אדני כוננו ידיך ה' ימלך לעולם ועד
ה' ימלך לעלם ועד
ה' מלכותיה קאים לעלם ולעלמי עלמיא.
כי בא סוס פרעה ברכבו ובפרשיו בים וישב ה' עלהם את מי הים ובני ישראל הלכו ביבשה