למשפט הגון וצודק

לפני המשפט, קראו את פרק צ"ג בתהילים, שלוש פעמים, עם התכווננות
מלאה למשפט הוגן וצודק.
קחו דף נייר, רשמו את שמות האנשים שנגדכם, הוסיפו לנייר סקטה מסקוטה
קפלו ושימו בנעל עד ותוך כדי המשפט. בקשו מסגולת הסקטה מסקוטה
שתרגיע, תנקה, תאזן ושיתנהל משפט הוגן וצודק
.