התאריך העברי של יום ההולדת

ביום ההולדת העברי לקרוא פרק בתהילים לפי תאריך הלידה ואת אותיות שמכם בפרק קי"ט.
לדוגמא: אם נולדתם ביום,כ"ו בחודש,קיראו פרק זה.