הסרת פחדים וחרדות

פסוקים אלה לקוחים מתוך הרקיע השביעי שבספר הרזים , בעת תחושת חרדה יש לומר פסוקים אלו, שבע  פעמים:

שא עיניך השמים ואמור: "אורפליאל אורפליאל, משביע אני עליך במי שיצרך להודו ולהדרו להאיר עולמו ונתן לך ממשלה ביום שלא תזיקיני ולא תפחידיני ולא אפחד ולא ארעד ותפנה לדרכך לשלום ותתירך ולא תתעכב ללכת מעתה ועד עולם אמן סלה"